Shop

Semua produk cincin kawin Zavira Jewelry

cincin kawin

Cincin Kawin ZV10402

Rp 2.765.460
Rp 2.644.460
Palladium ± 5% ± 4 gr
Emas 3K ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Kawin ZV10409

Rp 2.765.460
Rp 2.644.460
Palladium ± 5% ± 4 gr
Emas 3K ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Kawin ZVS2105

Rp 2.541.460
Rp 2.420.460
Platinum ± 5% ± 4 gr
Emas 3K ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Kawin ZVS2104

Rp 3.133.460
Rp 3.012.460
Palladium ± 10% ± 4 gr
Emas 3K ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Kawin ZVS2103

Rp 4.164.200
Rp 4.043.200
Platinum ± 30% ± 4 gr
Platinum ± 30% ± 4 gr
cincin kawin

Cincin Kawin ZVS2102

Rp 3.959.000
Rp 3.838.000
Platinum ± 30% ± 4 gr
Platinum ± 30% ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Kawin ZVS2101

Rp 4.164.200
Rp 4.043.200
Platinum ± 30% ± 4 gr
Platinum ± 30% ± 4 gr
cincin kawin

Cincin Single ZVS2302

Rp 1.561.800
Rp 1.440.800
Emas 8K ± 4 gr
cincin kawin

Cincin Kawin ZVS1402

Rp 2.847.060
Rp 2.726.060
Platinum ± 10% ± 4 gr
Emas 3K ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Kawin Couple ZVS1904

Rp 3.959.000
Rp 3.838.000
Platinum ± 30% ± 4 gr
Platinum ± 30% ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Kawin Handmade ZVS1903

Rp 2.765.460
Rp 2.644.460
Palladium ± 5% ± 4 gr
Emas 3K ± 3.5 gr
cincin kawin

Cincin Tunangan Couple ZVS1902

Rp 825.000
Rp 704.000
Silver 925 (new) ± 4 gr
Silver 925 (new) ± 4 gr